Εργα


Τα ‘Εργα


H Steel Kat έχει υλοποιήσει εκατοντάδες έργα σε όλη την Ελλάδα. Η Sreel Kat έχει υλοποιήσει το χτίσιμο κτιρίων όπως πολυκατοικίες, εργοστάσια, καταστήματα και γραφεία τραπεζών, χτίσιμο εκκλησών, σχολείων και πολλά αλλά είδη τύπων κτιρίων.